top of page
bg-lotus.jpg

“lord have mercy”

 

Vandaag de dag zijn pijn en onrecht van overal ter wereld vrijwel gelijktijdig overal elders zichtbaar. Helaas is ons doorsnee-hart niet in staat die pijn te verdragen, laat staan dat we kunnen meehelpen haar te dragen – omvang, frequentie, gruwelijkheid en gedetailleerdheid gaan de normaal-menselijke maat te boven.

 

Doordat we bovendien vaak niet zélf met directe daadwerkelijke hulp kunnen reageren, noch in staat zijn nieuwe pijn te voorkómen, leidt dit tot verwarrende gevoelens als ontkenning, machteloosheid, schuld, schaamte, boosheid, verdriet. Te vergelijken met posttraumatische reacties.

 

Het essay “bidden voor de wereld” biedt hiervoor een begrijpend kader. Ook reikt het handvatten aan met behulp waarvan deze gevoelens in een constructieve richting kunnen worden omgebogen – tot compassie kunnen worden getransformeerd.

 

Hoewel het hindoeïstisch-boeddhistisch karmaconcept er een belangrijke rol in speelt, beoogt de weergegeven visie nadrukkelijk van multi-religieuze zowel als humanistische aard te zijn.

 

De kern van deze visie is: wij zijn allen lid van één en dezelfde familie. We moeten voor elkaar zorgen. Indien dat niet metterdaad mogelijk is, dan ten minste mentaal. Door gebed. Dit vraagt om een nieuwe toerusting van ons hart. Het bidden zelf draagt daar toe bij.

 

het gebed

 

laten we “lord have mercy” bidden

voor de pijn van de wereld

 

onopvallend stil of in gedachten

op het ritme van de adem

 

in respons op pijn en lijden

concreet en algemeen

 

voortdurend

Voor de bron en meer inspiratie: yoga-intervison.com

bottom of page