top of page

Reglement Yoga in Maurik
 

Vanaf het moment dat je de lessen volgt, ga je akkoord met onderstaand reglement. 

Aansprakelijkheid:
Elk Yoga Experience is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en schade aan persoonlijke eigendommen voor, tijdens en na de lessen.

Beroepscode:
De yogadocent is aangesloten bij de Vereniging van Yogadocenten Nederland (VYN) en zal de beroepscode van de VYN naleven. Deze code kun je nalezen op: www.vyn.nu


Cursussen:
De yogadocent organiseert ook cursussen. Deze cursussen staan los van de lessen.

Klachten:
Bij klachten probeert de yogadocent deze samen met je op te lossen. Lukt dat niet dan geldt dat we de klachtenregeling van de VYN volgen. Deze regeling kun je terugvinden op www.vyn.nu

Lesgeld:

Reguliere lessen:
1 les in de week € 39,95 per maand.

2 lessen in de week € 69,91 per maand.

Online Yoga op dinsdagavond:

€  39,95 per maand.

Yoga op Maat (voor mensen met een fysieke beperking):

1 les in de week € 48,95 per maand.


Het lesgeld dient voor aanvang van de maand voldaan te zijn op rekening

NL68 INGB 0008 9850 70 ten name van L. Brandsema te Maurik


Lessen beëindigen:
Wanneer je de lessen wilt beëindigen geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Uiteraard mag je in die maand de lessen blijven volgen.

Les gemist:
Met uitzondering van de online lessen, kun je in overleg een gemiste les op één van de andere uren inhalen.

Als dit niet mogelijk is vindt er geen restitutie plaats.

Wanneer je de lessen langer dan 6 weken niet kunt volgen wordt in overleg per situatie gezocht naar een oplossing voor de betaling van het lesgeld.

Lestijden:

Maandag:

19:00 – 20:15 uur Hatha Yoga

20:30 – 21:45 uur Yin Yoga

 

Dinsdag

19:00 - 20:15 uur Online Yoga

Woensdag

08:45 - 10:00 uur Hatha

10:15 - 11:30 uur Yoga op Maat (yoga voor mensen met een fysieke beperking)
19:00 – 20:15 uur Hatha Yoga
20:30 – 21:45 uur Hatha Yoga

Donderdag

08:45 - 10:00 uur Yin Yoga
19:00 – 20:15 uur Hatha Yoga
20:30 – 21:45 uur Yin Yoga

Locatie:

Het gebouw van Scouting Saffatin, Driesweg 21 te Maurik

 

Overige kosten:

Zie "yogamat en andere materialen" onderaan deze pagina.

Risico:
De lessen worden gevolgd op eigen risico. De oefeningen mogen geen pijn doen of het lichaam belasten. Bij twijfel is het beter de behandelend arts te raadplegen over het volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor mensen met chronische klachten of na een operatie. 
Elk yoga experience / Yoga in Maurik is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het Coronavirus.

Vakanties:
Tijdens de korte vakanties gaan de lessen in principe door. Mocht dat een keer anders zijn, dan wordt dit tijdig bekend gemaakt. 
Gedurende de zomervakantie (regio midden basisonderwijs) stoppen de lessen vier weken. Voor deze periode wordt geen lesgeld in rekening gebracht.
Rondom kerst en de jaarwisseling is er twee weken vakantie. 

Verhinderd:
Stuur bij verhindering tijdig een mail of stuur een sms of WhatsApp.

Yogamat en overige materialen:

In verband met de hygiëne is het voor alle lessen verplicht een eigen yogamat en eigen ondersteunende materialen (props) mee te nemen. 

Voor mensen die een proefmaand volgen is er een yogamat beschikbaar, deze dient na de les te worden gereinigd.

bottom of page